Pizza Gorgonzola

22,00 CHF
inkl. MwSt

mit Gorgonzola